Björkbygdens Segervilja

Björkbygdens Segervilja, aka “Ayla”
DOB 2017-02-07

ayla 1

CY CH Flash Of Joy Not Bad Guy  x  EE CH FI UCH NO UCH SE UCH Strandsmedjans Zigne